Περιγραφή

Υψηλή παραγωγή με πολύ καλή αναλογία βλάστησης και καρπών. Ιδανικό για εμβολιασμούς σε μελιτζάνα και για πολύ εύρωστες ποικιλίες τομάτας.

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj