Περιγραφή

•Υποκείμενο κατάλληλο για εμβολιασμό τομάτας μόνο για υδροπονική καλλιέργεια με θέρμανση
•Ζωηρό φυτό αλλά με ώθηση στην ανάπτυξη των καρπών

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0