Περιγραφή

•Υβρίδιο υποκειμένου πεπονιού Cucumis melo
•Ιδανικό για εμβολιασμό σε πεπόνι με ανθεκτικότητα στο Fusarium 1.2 και στο ωίδιο
•Μέτρια ζωηρότητα, πολύ καλή καρπόδεση σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες
•Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πρώιμες φυτεύσεις υπό κάλυψη

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Fom:1.2/Px (ex Sf):2,3,5