Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0 Pl/Ma/Mi/Mj