Περιγραφή

•Καλύτερη ισορροπία σε ανάπτυξη και παραγωγή
•Πλεονέκτημα μικρότερης ευαισθησίας σε μυκητολογικές ασθένειες λόγω της μειωμένης πυκνότητας σε φύλλωμα
•Πρωιμότητα και ομοιομορφία σε όλο τον κύκλο παραγωγής
•Ιδανικό (με καλό δέσιμο) για μεγαλόκαρπες ποικιλίες και μικρότερους κύκλους παραγωγής

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj