Περιγραφή

•Υβρίδιο υποκειμένου C. maxima χ C. moschata ιδανικό για εμβολιασμό σε αγγούρι και καρπούζι με πολύ καλό ριζικό σύστημα και με διάρκεια παραγωγής
•Πολύ καλή συμπεριφορά στις ασθένειες του εδάφους

Ανθεκτικότητες

For/Va/Fom:0,1,2,1.2 Fon:0-2