Περιγραφή

•Υβρίδιο υποκειμένου C. maxima χ C. moschata ιδανικό για εμβολιασμό σε αγγούρι και καρπούζι με πολύ καλό ριζικό σύστημα και με διάρκεια παραγωγής
•Πολύ καλή συμπεριφορά στις ασθένειες του εδάφους

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2,1.2/For/Va Fon:0-2