Περιγραφή

•Υποκείμενο τύπου Cucurbitaceae C. maxima * C. moschata με υψηλή ζωηρότητα.
•Δυνατό ριζικό σύστημα με δυνατότητα πολύ υψηλής παραγωγής.
•Ιδανικό για φυτεύσεις μεσοπρώιμες και όψιμες φυτεύσεις.
•Εμβολιασμός για αγγούρι, καρπούζι και πεπόνι.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2,1.2/For/Va Fon:0-2