Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj