Περιγραφή

•Υψηλή παραγωγή και καλή ισορροπία
•Δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους καρπούς με αποτέλεσμα το καλύτερο μέγεθος και την καλύτερη ποιότητα
•Πολύ καλή συμπεριφορά σε διαφορετικές συνθήκες και με ιδιαίτερη αντοχή στο κρύο
•Η υψηλότερη ανεκτικότητα στους νηματώδεις

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj