Περιγραφή

•Υποκείμενο ιδανικό για εμβολιασμό τομάτας με μέτρια ζωηρότητα
•Ανεκτικότητα στο Φουζάριο φυλή 3. Επίσης παρουσιάζει καλύτερο επίπεδο ανεκτικότητας στους νηματώδεις
•Υψηλή παραγωγή ιδιαίτερα σε πιο μεγαλόκαρπες τομάτες με πιο καλή ομοιομορφία σε αριθμό καρπών και μεγεθών ανά καρπό

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj