Περιγραφή

•Υποκείμενο στην κατηγορία υβριδίου αγγουριάς C.sativus ειδικά για υδροπονικές καλλιέργειες και γρήγορες συγκομιδές, αλλά και για καλλιέργεια στο χώμα για περίοδο συγκομιδής τον χειμώνα
•Ανεκτικότητα στο πύθιο

Ανθεκτικότητες

For/Pa/Px