Περιγραφή

•Yποκείμενο τύπου Cucurbitaceae C. maxima * C. moschata
•Εμβολιασμός για καρπούζι και πεπόνι
•Φυτό με πολύ καλό ριζικό σύστημα και υψηλή παραγωγή
•Παραγωγή με πιο ομοιόμορφους καρπούς και καλύτερη γεύση
•Ταχύτητα στις πρώιμες φυτεύσεις με πιο γρήγορη συγκομιδή

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2,1.2/For/Va Fon:0-2