Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

PVY:0,1/Tm:0-3 TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj