Περιγραφή

•Υποκείμενο Cucurbitaceae C. maxima * C. moschata
•Φυτό με πιο δυνατό ριζικό σύστημα και υψηλή παραγωγή.
•Εμβολιασμός σε αγγούρι αλλά και καρπούζι.
• Ιδανικό για καλλιέργεια την περίοδο του χειμώνα στο αγγούρι με πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες και γρήγορη ανάπτυξη πλάγιων βλαστών.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2,1.2/Fon:0-2/For/Va