Περιγραφή

•Υποκείμενο Cucurbitaceae C. maxima * C. moschata
•Φυτό με πιο δυνατό ριζικό σύστημα και υψηλή παραγωγή
•Ιδανικό για καλλιέργεια αγγουριού την περίοδο του χειμώνα με πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες και γρήγορη ανάπτυξη πλάγιων βλαστών

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2,1.2/Fon:0-2/For/Va