Περιγραφή

•Υποκείμενο στην κατηγορία υβριδίου αγγουριάς C. sativus ειδικά για υδροπονικές καλλιέργειες και γρήγορες συγκομιδές αλλά και για καλλιέργεια στο χώμα για περίοδο συγκομιδής τον χειμώνα
•Γρήγορο άνοιγμα δευτερευόντων βλαστών, μέγιστη παραγωγικότητα ειδικά σε καλλιέργεια την περίοδο του χειμώνα

Ανθεκτικότητες

For/Va