Περιγραφή

Υποκείμενο για τον εμβολιασμό σε αγγούρι για τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Δίνει τη μέγιστη πρωιμότητα στο εμβόλιο και συνιστάται σε εδάφη με προβλήματα από Φουζάριο. Υψηλή παραγωγή και σταθερότητα στη διάρκεια της καλλιέργειας.

Ανθεκτικότητες

For/Va