Περιγραφή

•Υβρίδιο σπανακιού τύπου smooth με ιδιαίτερου σχήματος oak φύλλα και κόκκινο νεύρο
•Καινοτομία στη baby leaf αγορά

Ανθεκτικότητες

Pe:1-7,9,11-18/Sv