Περιγραφή

Σπανάκι με πολύ ωραίο τριγωνικό σκούρο πράσινο φύλλο χωρίς πτυχώσεις. Ταχύτητα: αρκετά γρήγορο ακόμα και το χειμώνα. Μπαίνει όλο το χρόνο και καλοκαίρι, με πάρα πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα. Αρκετά μεγάλο ειδικό βάρος και με χοντρό μίσχο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις χρήσεις (βιομηχανία, σαν φρέσκο ακόμα και για baby leaf επειδή το φύλλο του όταν είναι μικρό ξεκινάει οβάλ). Πολύ καλή αναλογία μίσχου - φύλλου.

Ανθεκτικότητες

Pe:1-12,14-16