Περιγραφή

Σπανάκι για καλλιέργεια την περίοδο του καλοκαιριού με αργή ανάπτυξη και οβάλ φύλλο.

Ανθεκτικότητες

Pfs:1-4,6-8,10,11,15 Pfs:5,9,12-14,16,17