Περιγραφή

•Υβρίδιο σπανακιού τύπου semi-savoy με μεγάλα, στρογγυλά, σκούρα πράσινα φύλλα με μεγάλο πάχος
•Υψηλή απόδοση
•Κατάλληλο για καλοκαιρινή καλλιέργιεα
•Πολύ καλή συμπεριφορά στο Stemphylium

Ανθεκτικότητες

Pe:1-6,8,9,11-17,19/Sv