Περιγραφή

•Σπανάκι τύπου oriental με αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
•Πολύ πρώιμη ποικιλία
•Πολύ υψηλές αποδόσεις με διατήρηση της ποιότητας και σε επόμενες κοπές
•Ιδανικό για καλλιέργεια αργά το φθινόπωρο και τον χειμώνα

Ανθεκτικότητες

Pe:1-15,17