Περιγραφή

•Ποικιλία σελινόριζας με καλό μέγεθος και ζωηρό φύλλωμα
•Καλή συμπεριφορά στις ασθένειες φυλλώματος
•Όρθια ανάπτυξη με αποτέλεσμα την πιο εύκολη μηχανική συγκομιδή
•Κατάλληλο τόσο για τη φρέσκια αγορά όσο και για βιομηχανία
•Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια