Περιγραφή

•Ποικιλία σέλινου με όρθια ανάπτυξη και σκούρο πράσινο φύλλο
•Κατάλληλο για παραγωγή το φθινόπωρο με μεγάλη ομοιομορφία ανάπτυξης
•Μπορεί να σταθεί περισσότερο στο χωράφι διατηρώντας την ποιότητά του