Περιγραφή

Ρόκα τύπου Eruca με μοναδικό και καινοτόμο σχήμα φύλλου, με φανταστική γεύση και μεγάλη διατηρησιμότητα. Η γεύση παραμένει σταθερή καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Πολύ καλή φυτρωτικότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ιδανική για καλλιέργεια όλο τον χρόνο με υψηλή παραγωγή και ενδιάμεση ανθεκτικότητα σε δύο φυλές Hyaloperonospora.