Περιγραφή

•Υβρίδιο πράσου στην κατηγορία ντεμί-καλέμι
•Κυλινδρικό σχήμα και ψηλό στέλεχος
•Όρθια και ζωηρή ανάπτυξη φυτού
•Εξαιρετικά κατάλληλο για τη βιομηχανία
•Υψηλη παραγωγή
•Ευκολία στον καθαρισμό
•Μεγάλη ομοιομορφία στη διάμετρο και στο σχήμα