Περιγραφή

•Όρθια και ζωηρή ανάπτυξη φυτού
•Υψηλή απόδοση
•Πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα
•Ιδανικό για μεταφύτευση και απευθείας σπορά
•Πολύ καλή συμπεριφορά στις ασθένειες και στα έντομα