Περιγραφή

•Πιπεριά τύπου φλάσκα lamuyo με την καλύτερη ποιότητα καρπού
•Φυτό ζωηρό, εύρωστο, πολύ παραγωγικό ακόμα και στις συνθήκες του χειμώνα, με πολύ καλή καρπόδεση

Ανθεκτικότητες

Tm:0