Περιγραφή

•Υβρίδιο πιπεριάς τύπου Φλωρίνης
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή διάρκεια παραγωγής
•Tην καλύτερη συμπεριφορά στο cracking
•Μεγάλη διατηρησιμότητα καρπού με μέσο βάρος 120-140 gr
•Πλεονέκτημα η ανεκτικότητα στους νηματώδεις ειδικά για βιολογική καλλιέργεια

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2 TSWV:0/Ma/Mi/Mj