Περιγραφή

•Φυτό αραιόφυλλο, ζωηρό, με πολύ καλή καρπόδεση ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες
•Η ποιότητα των καρπών παραμένει εξαιρετική σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
•Διατηρεί το τετράλοβο σχήμα των καρπών και κατά τη διάρκεια του χειμώνα
•Ιδανικό για καλλιέργεια φθινόπωρο - χειμώνα

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2