Περιγραφή

•Μεγάλης διάρκειας καλλιέργεια με καλή καρπόδεση
•Καλή συμπεριφορά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες
•Μεγάλοι τετράγωνοι καρποί
•Ιδανική και για υπαίθρια καλλιέργεια
•Ανεκτικτότητα στην ίωση του θρίπα (TSWV)

Ανθεκτικότητες

PVY:0,1/Tm:0/Xcv (now X spp):1-3 TSWV:0