Περιγραφή

•Κόκκινη κωνική πιπεριά για snack
•Γλυκός καρπός
•Παραγωγικό φυτό με υψηλή απόδοση
•Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέρεια και σε high-tech

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2