Περιγραφή

•Η πρώτη κόκκινη snack ποικιλία με μεγάλο βάρος καρπού και απόδοση
•Ομοιόμορφα μεγέθη καρπών

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2