Περιγραφή

•Πρώιμη ποικιλία
•Εύρωστο συνεκτικό φυτό, δυνατό ενάντια στο craking
•Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια
•Υψηλή απόδοση από ομοιόμορφους καρπούς υψηλής ποιότητας
•Μεγάλο πλεονέκτημα η ανεκτικότητα σε ωίδιο και νηματώδεις

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2 TSWV:0/Lt/Ma/Mi/Mj