Περιγραφή

•Υβρίδιο τετράγωνης πιπεριάς για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο high tech με θέρμανση
•Πολύ γρήγορη καρπόδεση και φυτό με μικρά μεσογονάτια
•Μικρότερο μέγεθος καρπού
•Iδανικό για flowpack
•Υψηλό επίπεδο ανεκτικότητας στο ωίδιο

Ανθεκτικότητες

Tm:0-3 Lt