Περιγραφή

•Πιπεριά τύπου φλάσκα κόκκινη αλλά και για συγκομιδή ως πράσινη
•Πρώιμη συγκομιδή με σταθερό σχήμα καρπού

Ανθεκτικότητες

Tm:0