Περιγραφή

•Πολύ εύρωστο φυτό με υψηλή παραγωγή
•Πολύ γλυκός καρπός
•Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια και θερμοκηπιακή
•Υψηλή ανεκτικότητα στην ίωση του θρίπα (TSWV)

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2 TSWV:0