Περιγραφή

•Υβρίδιο τετράγωνης κίτρινης πιπεριάς με φυτό ζωηρό
•Ιδανικό για καλλιέργεια την περίοδο του καλοκαιριού
•Μέσο βάρος καρπού 220-250 gr

Ανθεκτικότητες

PVY:0/Tm:0-3 TSWV:0