Περιγραφή

•Καλό δέσιμο τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες
•Συνεχόμενη παραγωγή
•Υψηλή ανεκτικότητα στην ίωση του θρίπα (TSWV)

Ανθεκτικότητες

Tm:0-3 TSWV:0