Περιγραφή

•Εύρωστο φυτό
•Πολύ καλή απόδοση σε σχέση με το μεγεθος, το σχήμα και το χρώμα
•Iδανικός καρπός για flowpack
•Μέσο βάρος καρπού 170 - 200 gr

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2