Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3