Περιγραφή

•Εύρωστο φυτό με καλή καρπόδεση και κατά τη διάρκεια του χειμώνα και κατά την περίοδο της άνοιξης
•Καλό μέγεθος καρπού με σταθερό σχήμα
•Ανεκτικότητα στην ίωση του θρίπα (ΤSWV)
•Iδανική για συγκομιδή ως πράσινη με την πιο υψηλή παραγωγή

Ανθεκτικότητες

Tm:0-3 TSWV:0