Περιγραφή

•Εύρωστο φυτό με ανεκτικότητα στο ωίδιο
•Πολύ καλή συμπεριφορά τον χειμώνα
•Διατήρηση του λευκού χρώματος, χωρίς παρουσία ανθοκυάνης
•Γρήγορη ανάπτυξη πλαγίων στην αρχή της άνοιξης

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2 TSWV:0/Lt