Περιγραφή

•Φυτό μέτρια ζωηρό, πολύ παραγωγικό, με πολύ καλή καρπόδεση
•Υψηλή ανεκτικότητα στην ίωση του θρίπα (TSWV)

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2 TSWV:0