Περιγραφή

•Πιπεριά τύπου φλωρίνης
•Φυτό ζωηρό, αραιόφυλλο, ανθεκτικό στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV)
•Πολύ καλή συμπεριφορά ενάντια στο σκάσιμο της επιδερμίδας των καρπών και στην τροφοπενία ασβεστίου
•Καρπός πολύ καλός, ποιοτικός, με έντονο σχήμα κώνου, μήκος μέτριο προς μακρύ και έντονο κόκκινο χρώμα

Ανθεκτικότητες

Tm:0 TSWV:0