Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Jaune Canari με μεγάλη καρπόδεση στην κατηγορία Yellissimo concept
•Πολύ καλή ποιότητα καρπού με μέσο βάρος καρπών 1,5 kg
•Πιο μικρό μέγεθος καρπών αλλά με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα
•Ζωηρό φυτό με καλή αντοχή στις ασθένειες του φυλλώματος

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):1,2