Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1,2 Gc:1/Px:2, 5/Ag