Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia με την καλύτερη διατηρησιμότητα στην κατηγορία του
•Πολύ καλή ποιότητα καρπού με υψηλά Brix και έντονο διχτύωμα
•Ιδανικό για τις όψιμες φυτεύσεις με μεγάλη ομοιομορφία στα μεγέθη των καρπών
•Ζωηρό φυτό που δίνει συνέχεια στην καρπόδεση και αντοχή στις ασθένειες (ωίδιο).

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1,2 Px (ex Sf):2-4