Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Ananas με πολύ πρώιμη συγκομιδή
•Σχήμα καρπού οβάλ με μέσο βάρος 3 kg και σχετικά μικρό εσωτερικό χώρο σπόρων
•Ζωηρό φυτό για την κατηγορία του και υψηλή καρπόδεση
•Υψηλά επίπεδα Brix (=14)

Ανθεκτικότητες

Fom:0,2 Px:2