Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Honeydew για υπαίθρια καλλιέργεια αλλά και σε θερμοκήπιο
•Επιδερμίδα λεία και με εξαιρετική γεύση (Brix 15)
•Πολύ υψηλή παραγωγή
•Καρποί βάρους 2 - 3 kg
•Πολύ καλή ανεκτικότητα στο Fusarium 0-2 και στο ωίδιο

Ανθεκτικότητες

Fom:0,2 Px (ex Sf):2, 3, 5