Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia Long shelf life με υψηλά Brix
•Πολύ καλή ποιότητα καρπού με καλό διχτύωμα
•Ο καρπός μπορεί να συγκομισθεί πιο εύκολα λόγω της αλλαγής στο χρώμα
•Ιδανικό για τις μεσοπρώιμες φυτεύσεις με μεγάλη ομοιομορφία στα μεγέθη των καρπών

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1,2 Px (ex Sf):2, 3, 5