Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Piel de Sapo στην κατηγορία Mellissimo
•Υψηλά Brix και με μικρότερο μέγεθος καρπών
•Ιδανικό για την εξαγωγή
•Μπορεί να καλλιεργηθεί στις όψιμες φυτεύσεις

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1 Gc:1/Px:2, 5