Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Piel de Sapo στην κατηγορία Mellissimo. Υψηλά Brix και με μικρότερο μέγεθος καρπών ιδανικό για την εξαγωγή. Μπορεί να καλλιεργηθεί στις όψιμες φυτεύσεις.

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5