Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Italian Cantaloupe LSL με στρογγυλό σχήμα
•Πολύ καλό διχτύωμα και διακριτές πράσινες λωρίδες στην επιδερμίδα
•Έντονο πορτοκαλί χρώμα σάρκας και υψηλά επίπεδα Brix
•Μεγάλη ομοιομορφία στα μεγέθη των καρπών και υψηλή παραγωγή

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Px (ex Sf):1, 2, 5